Menu Close

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA FLORESTI , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul » EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FLORESTI , JUDETUL PRAHOVA »,»  ,propus a fi amplasat in comuna Floresti , sat Cap-Rosu, Floresti,Calinesti , Novacesti ,  titular COMUNA FLORESTI

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 17.11.2023 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afisarii anuntului 07.11.2023