Menu Close

ANUNT 1- S.C.PAINTSTAR S.R.L.-23.10.2023

  S.C.PAINTSTAR S.R.L.cu sediul in JUD.PRAHOVA, comuna Magureni, sat Lunca Prahovei,  nr. 93K, cod postal 107350, telefon 0735550123, e-mail reza@paintstar.ro, reprezentat prin adm.Reza Hashemi,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=2471mp) SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI PENTRU EXTINDERE CAPACITATE PRODUCTIE FABRICA DE VOPSELE (Sst=8440mp) , cu  amplasamentul in COMUNA MAGURENI, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC20022, T135, A482/50, NC21790, T35, A482/51 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.