Menu Close

ANUNT INCADRARE EXCLUSIV AGROSTAR SRL – 07.09.2023

SC EXCLUSIV AGROSTAR SRL titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUITA COLECTIVA P+4+5 retras CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, UTILITATI SI OS. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUITA COLECTIVA P+4+5 retras CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, UTILITATI SI OS, propus a fi amplasat in ORASUL Mizil, str.Nicolae Balcescu, nr.114, NC23449, jud.Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmph.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Informarea publicului se face de catre titular prin publicare in presa nationala sau locala si prin afisarea acestuia la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritatii administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.