Menu Close

ANUNT 2 UNILEVER ROMANIA S.A. 29.08.2023

UNILEVER ROMANIA S.A. (denumirea titularului), titular al proiectului  “EXTINDERE CU SILOZURI SI SPATII DE PRODUCTIE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul…,,EXTINDERE CU SILOZURI SI SPATII DE PRODUCTIE”, propus a fi amplasat in PLOIESTI, BULEVARDUL REPUBLICII, nr. 291 INTRAVILAN, n.c 132914, jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot  consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro .

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.