Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA FLORESTI 25.08.2023

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 ,  reprezentata prin Simona David-primar,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11002mp) ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA DOTARI TEHNICO EDILITARE PENTRU AMPLASARE SECTIE CONFECTII METALICE SI STATIE CLORINARE(Sst=13682mp)  cu  amplasamentul in COM.FLORESTI,  SAT CAP ROSU,DC111(NC280479), NC25009, NC25010,  T2, A79/49, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.