Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA PAULESTI 14.07.2023

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA LOCUINTE INDIVIDUALE SI INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL (Sst. 23.964 mp, propus a fi amplasat in localitatea Com. Păulești, Păuleștii Noi, T12, Parcelele 601, 602, 603, 604, 605, 606, jud. Prahova – Nr. cad. 31298, Calea Unirii (DJ102), DC 10 (Str. Independenței), Str. Veche, jud. Prahova anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului