Menu Close

ANUNT INCADRARE PUZ COMUNA PAULESTI 13.06.2023

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INDUSTRIE NEPOLUANTA SI SERVICII IN ZONA INSITUTII SI SERVICII PENTRU CONSTRUCTII PENTRU SANATATE, amplasat în Com. PAULESTI, Sat PAULESTII NOI, Str. PRINCIPALA Nr. 1, 12, STR. AL. IOAN CUZA, DJ102 – INTRAVILAN, Jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.