Menu Close

ANUNT 3 PUZ OLTEANU COSMIN 31.05.2023

OLTEANU COSMIN DUMITRIADE având domiciliul în ORAS URLATI, str.Independentei, nr.25, cod postal 106300, județul Prahova, anunţă publicul asupra luării deciziei de
emitere a avizului de mediu necesar adoptării: PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN(S=24087mp)-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICATII SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA SPATI VERZI PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI MODIFICARE TRAMA STRADALA(Sst=35651mp) cu amplasamentul in oras Urlati, str.Valea Bobului, NC22216, 22217, NC22851, T37, V2050, , NC25897, NC25898, T37, V2024 , De2037, De2052, De2041 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit- ul: http://apmph.anpm.ro ; office@apmph.anpm.ro , in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.