Menu Close

ANUNT ETAPA DE INCADRARE GHEORGHE IULIAN 17.05.2023

GHEORGHE IULIAN, titular al proiectului “CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul… CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a  amplasat in Com. PAULESTI, sat PAULESTI, T9 A572/11 INTRAVILAN, n.c. 31984, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot  consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.