Menu Close

ANUNT INCADRARE MARISTAR COM 21.04.2023

S.C. MARISTAR COM S.R.L., titular al proiectului “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, INSTALATIE DE UTILIZARE SI POST DE TRANSFORMARE”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, INSTALATIE DE UTILIZARE SI POST DE TRANSFORMARE”, propus a fi amplasat in PAULESTI, satul PAULESTI, cod postal 107400, T40, A811/3, Cc811/3, T41 A811/11, judetul PRAHOVA.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.