Menu Close

ANUNT 1 PUZ MRS TOP BUSINESS S.R.L. 17.03.2023

                MRS TOP BUSINESS S.R.L., cu domiciliu/sediul in localitatea Mun. Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 146-150, Cartier Albert, judetul Prahova, titular al planului/prograrnului

PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE (ZONA ST. 1.817 mp)“

propus a fi amplasat in localitatea Com. Blejoi, sat Ploiestiori, T17, A108/52-…- A108/59 – intravilan,    Jud. Prahovaanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.