Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA PREDEAL SARARI 17.03.2023

COMUNA PREDEAL SARARI cu sediul in JUD.PRAHOVA, COMUNA PREDEAL SARARI, sat Predeal, nr.68, cod postal 107460,  Telefon: 0244 287 164. Email: contact@primariapredeal sarari.ro, reprezentat prin primar Purcăroiu Gheorghe, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI:

PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN(S=2200mp) PENTRU ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE (Sst=8781 mp) , cu amplasamentul in COMUNA PREDEAL SARARI, NC20818(DC42-str.Liviu rebreanu), NC20866, T25, Np938/2.

ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA
ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.