Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 15.03.2023

ORASUL SLANIC cu sediul in JUD.PRAHOVA, oras Slanic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod postal 106200, telefon 0244240299, fax 0244240704, e-mail contact@primariaslanic.ro, reprezentat prin primar Costea Danelus,, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=8389mp) DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE IMOBILE LOCUINTE SOCIALE SI PARCARE PUBLICA (Sst=9983 mp) , cu amplasamentul in oras Slanic, str.ing.Carol C.Caracioni Craciun(fosta 13 Decembrie), NC20507, T75,F4450, 4451 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

15.03.2023