Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare Comuna Maneciu

COMUNA MANECIU cu sediul in comuna Maneciu sat Maneciu Ungureni,  nr.273, cod postal 107365  , Judetul Prahova,  Telefon: 0244/295225, fac0244/295400,  adresă de email: contact@primaria-maneciu.ro, reprezentata prin Florin Auras Dragomir-primar , anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : PUZ: EXTINDERE INTRAVILAN(S=60041mp) ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA SPATII VERZI, AGREMEMT  SI SPORT SI ZONA CAI DE COMUNICATII  (Sst=65949m)  , cu  amplasamentul in Com.Maneciu, sat Maneciu Pamanteni, Ds1318< ds981, De1153, De1688, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.