Menu Close

ANUNT 1 PUZ ALEMI COM S.R.L. – 29.02.2024

ALEMI COM S.R.L, cu sediul  in Mun Ploiesti, Aleea Lacramioarei, nr. 1, Bloc. 9, Sc. D, Et. 1, Ap. 65, CUI 23707877, titular ai planului/prograrnului INTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE, ZONA LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (SUP. ST. 1.600 mp), propus a fi amplasat in localitatea Com. Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure,nr.800A,T-15, A-748, intravilan, jud.Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

ANUNT 1 PUZ COMUNA PAULESTI – 28.02.2024

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului INTOCMIRE PUZ – MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA PENTRU CARTIER REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE (Sst. = 124.584 mp) propus a fi amplasat in localitatea Com. Paulesti, Sat Paulesti, T40, A811/3, intravilan, Jud. Prahova.  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului

ANUNT INCADRARE PUZ DOMINO ROMINVEST S.R.L. – 27.02.2024

DOMINO ROMINVEST S.R.L., cu sediul  in Municipiul Bucuresti, Str. Turnu Eiffel, nr. 8, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=7.182 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI AMENAJARE DRUM ACCES       (Sst. = 8.755 mp), amplasat în Comuna Blejoi, Tarla 67, Parcela A321-322, IE-29879, Extravilan, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT INCADRARE INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L – 27.02.2024

S.C. INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE UNITATI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SE6  SI  SE 7  CU SPATII ADMINISTRATIVE SI SERVICIILE AFERENTE (PARTIAL P+1), SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, REZERVOR APA SI CASE POMPE, ANEXE, PLATFORME , DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, SI ORGANIZARE DE SANTIER”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE UNITATI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SE6  SI  SE 7  CU SPATII ADMINISTRATIVE SI SERVICIILE AFERENTE (PARTIAL P+1), SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, REZERVOR APA SI CASE POMPE, ANEXE, PLATFORME , DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in „Loc. Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova, T68, Cc 377/49. 377/50. 377/8,  377/7, intravilan, Jud. Prahova” (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

ANUNT INCADRARE MARISTAR COM S.R.L. – 27.02.2024

SC MARISTAR COM S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE HOTEL P+3, DOTARI SPORTIVE (TEREN TENIS,MESE DE TENIS, TEREN PENTRU TIR CU ARCUL), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJARI PEISAGISTICE, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HOTEL P+3, DOTARI SPORTIVE (TEREN TENIS,MESE DE TENIS, TEREN PENTRU TIR CU ARCUL), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJARI PEISAGISTICE, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in Com. Paulesti, Sat Paulesti, tarlaua 40, parcela A811/3, NR. CAD. 30319, Jud. Prahova intravilan, Jud. Prahova. (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT INCADRARE PSM EQUIPEMENT SRL – 23.02.2024

S.C. PSM EQUIPEMENT SRL. (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI”, propus a fi amplasat in „Mun. PLOIESTI, str. SOSEAUA PLOIESTI-VEST, KM8, strada Elipsei, nr.2B” (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

ANUNT INCADRARE PSM EQUIPEMENT SRL – 23.02.2024

S.C. PSM EQUIPEMENT SRL (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI”, propus a fi amplasat in „Mun. PLOIESTI, str. SOSEAUA PLOIESTI-VEST, KM8, strada Elipsei, nr.2A” (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

ANUNT INTIAL MARISTAR COM S.R.L. – 21.02.2024

MARISTAR COM SRL anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: CONSTRUIRE HOTEL P+3, DOTARI SPORTIVE (TEREN TENIS,MESE DE TENIS, TEREN PENTRU TIR CU ARCUL), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJARI PEISAGISTICE, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: Com. Paulesti, Sat Paulesti, tarlaua 40, parcela A811/3, NR. CAD. 30319, Jud. Prahova intravilan, Jud. Prahova. (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul SC MARISTAR COM S.R.L.,  TITU, STR. ALEEA TERRA, CORP C7, JUD. DAMBOVITA, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT INCADRARE METATOOLS S.R.L. – 20.02.2024

METATOOLS S.R.L., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, AMENAJARE DRUM DE INCINTA SI ACCES, SPATII PARCARE, ALEI PIETONALE, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE, BAZIN ECOLOGIC VIDANJABIL, ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI COMASARE PARCELE”  cu amplasamentul in Com. Blejoi, str. T.16 A104/96/1, A104/95, A104/94/1, A104/98/1, A104/99/1, DN1B, Jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

ANUNT INCADRARE STEL AGRO SERV SRL – 20.02.2024

STEL AGRO SERV SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE AGREMENT ,,AMPHITRITE PAULESTI” ” cu amplasamentul in Com. Paulesti, Sat Paulesti, str. -, T40 A811/3, nc. 30198 – INTRAVILAN, jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.