Menu Close

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – SC PUBLIC CREATION SRL-13.02.2024

SC PUBLIC CREATION SRL, titular al proiectului Construire Hala de reciclare a panourilor solare si a bateriilor Li-Ion si spatiu administrativ, alei pietonale si carosabile, parcare, imprejmuire teren, bransamente utilitati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,   in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Hala de reciclare a panourilor solare si a bateriilor Li-Ion si spatiu administrativ, alei pietonale si carosabile, parcare, imprejmuire teren, bransamente utilitati, propus a fi amplasat in intravilanul localității Mizil, T 15, P 249/6, nr.cadastral  24338,  județul Prahova,.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.