Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare ORASUL COMARNIC-13.02.2024

ORASUL COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700,  tel 0741085406 ,  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11793mp)  ZONA  INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC SI AMENAJARE ACCES (Sst=12365mp)  cu  amplasamentul in ORAS COMARNIC, pct.Pe Fata, NC25868, NC21206, 21207, 26213, 26230, De700, T26, F226, , T71, F692/2, F694, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.