Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare CABI DENT S.R.L. -30.01.2024

CABI DENT S.R.L. cu sediul in mun.Câmpina, str.Griviței, nr.75, cod postal 105600, tel 0766727595 ,  reprezentata prin Irimia Cristina-administrator, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=540mp) DIN  ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CLADIRE CU FUNCTIUNE MIXTA-CLINICA STOMATOLOGICA SI LOCUINTE DE SERVICIU (Sst=990mp) cu  amplasamentul in MUN.CAMPINA, str.Ardealului, nr.4, CF27793, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.