Menu Close

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu -S.C.PUBLIC CREATION S.R.L.-06.02.2024

S.C.PUBLIC CREATION S.R.L. anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:Construire  hală de reciclare a panourilor solare și a bateriilor Litiu-Ion și spațiu administrative, alei pietonale și carosabile, parcare, împrejmuire teren, branșamante utilități  propus a fi amplasat în intravilanul orasului Mizil, str.Abatorului, nr.22, T15, P249/6, NC24338, județul Prahova.

Infomațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 și la sediul titularului S.C.Public Creation S.R.L. din municipiul Buzău, str.Vicorie, nr.63E, jdețul Buzău, în zilele de luni-vineri, orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru  protecția mediului APM Prahova din mun.Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, județul Prahova.

ANUNT INITIAL PSM EQUIPMENT S.R.L. – HALA 2 – 06.02.2024

SC PSM EQUIPEMENT SRL (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI  (denumirea     proiectului), propus  a     fi    amplasat    in: Mun. PLOIESTI, str. SOSEAUA PLOIESTI-VEST, KM8, strada Elipsei, nr.2B. (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul SC PSM EQUIPEMENT SRL,  PLOIESTI, Str. JEPILOR, nr. 7A,  Jud. PRAHOVA, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT INITIAL PSM EQUIPMENT S.R.L. – HALA 1 – 06.02.2023

S.C. PSM EQUIPEMENT S.R.L. (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, BRANSAMENTE SI UTILITATI  (denumirea     proiectului), propus  a     fi  amplasat   in: Mun. PLOIESTI, str. SOSEAUA PLOIESTI-VEST, KM8, strada Elipsei, nr.2A. (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul SC PSM EQUIPEMENT SRL, PLOIESTI, Str. JEPILOR, nr. 7A,  Jud. PRAHOVA, (denumirea titularului  si adresa).

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova.

ANUNT 1 PUZ DOMINO ROMINVEST S.R.L. – 06.02.2024

DOMINO ROMINVEST S.R.L., cu sediul  in Municipiul Bucuresti, Str. Turnu Eiffel, nr. 8, titular al planului/prograrnului P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=7.182 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI AMENAJARE DRUM ACCES   (Sst. = 8.755 mp), propus a fi amplasat in localitatea Comuna Blejoi, Tarla 67, Parcela A321-322, IE-29879, Extravilan, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare COMUNA PUCHENII MARI-30.01.2024

COMUNA PUCHENII MARI cu sediul in com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, DN1,  nr.257, cod postal 21820, tel 0735860570 ,  email-primaria@pucheniimari.ro reprezentata prin NEGOI CONSTANTIN-PRIMAR, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ( S= 311 MP) ZONA CAI DE COMUNICATII SI DOTARI AFERENTE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S= 1306 MP) DIN SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN SUBZONA LOCUINTA COLECTIVE SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE BLOC NZEB PENTRU TINERI, PARCARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SST= 2595 MP) cu  amplasamentul in com. Puchenii Mari, sat PUCHENII MARI, nr. cadastral 25835, tarla 13, parcela A645,A647, Ds119 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare COMUNA PUCHENII MARI-30.01.2024

COMUNA PUCHENII MARI cu sediul in com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, DN1,  nr.257, cod postal 21820, tel 0735860570 ,  email-primaria@pucheniimari.ro reprezentata prin NEGOI CONSTANTIN-PRIMAR, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA CENTRALA SI REGLEMENTARE TEREN ZONA CENTRALA, SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE NZEB PENTRU TINERI, PARCARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SST= 4373 MP) cu  amplasamentul in com. Puchenii Mari, sat PUCHENII MARI, nr. cadastral 21820, tarla 13, parcela A731, DN1 (NC 25709) de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare CABI DENT S.R.L. -30.01.2024

CABI DENT S.R.L. cu sediul in mun.Câmpina, str.Griviței, nr.75, cod postal 105600, tel 0766727595 ,  reprezentata prin Irimia Cristina-administrator, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=540mp) DIN  ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CLADIRE CU FUNCTIUNE MIXTA-CLINICA STOMATOLOGICA SI LOCUINTE DE SERVICIU (Sst=990mp) cu  amplasamentul in MUN.CAMPINA, str.Ardealului, nr.4, CF27793, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 2 ORASUL COMARNIC -25.01.2024

ORASUL COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700,  tel 0741085406 ,  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11793mp)  ZONA  INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC SI AMENAJARE ACCES (Sst=12365mp)  cu  amplasamentul in ORAS COMARNIC, pct.Pe Fata, NC25868, NC21206, 21207, 26213, 26230, De700, T26, F226, , T71, F692/2, F694, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

ANUNT PUBLIC 1 ORASUL COMARNIC -22.01.2024

ORASUL COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700,  tel 0741085406 ,  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11793mp)  ZONA  INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC SI AMENAJARE ACCES (Sst=12365mp)  cu  amplasamentul in ORAS COMARNIC, pct.Pe Fata, NC25868, NC21206, 21207, 26213, 26230, De700, T26, F226, , T71, F692/2, F694, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.