Menu Close

Anunt AN Apele Romane-SGA Prahova-Ciobanu Natalia-19.02.2024

Dna Ciobanu Natalia, cu domiciliul in mun. Campina str. Carol I nr. 41, bl. 144, jud. Prahova, intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „PUZ – Extindere intravilan si stabilire indiocatori urbanisitici pentru amplasare locuinta si anexe gospodaresti”, obiectiv localizat in UAT Secaria, pct Florei, nr. cad. 20639, T11, F181, judeţul Prahova.
Se va introduce un teren in suprafata de 1350mp pentru amplasarea unei locuinte.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată după data de 19.02.2024.

ANUNT INTIAL STEL AGRO SERV SRL – 15.02.2024

STEL AGRO SERV SRL (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: “CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE AGREMENT ,,AMPHITRITE PAULESTI”  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: Com. Paulesti, Sat Paulesti, str. -, T40 A811/3, nc. 30198 – INTRAVILAN, jud. Prahova (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul STEL AGRO SERV SRL cu sediul in Com. PAULESTI, satul COCOSESTI, nr. 601, jud. Prahova, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT INTIAL METATOOLS SRL – 15.02.2024

METATOOLS S.R.L. (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, AMENAJARE DRUM DE INCINTA SI ACCES, SPATII PARCARE, ALEI PIETONALE, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE, BAZIN ECOLOGIC VIDANJABIL, ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI COMASARE PARCELE”  (denumirea     proiectului), propus  a     fi    amplasat    in: Com. Blejoi, str. T.16 A104/96/1, A104/95, A104/94/1, A104/98/1, A104/99/1, DN1B, Jud. Prahova (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul METATOOLS S.R.L. cu sediul in PLOIESTI, STR. POLIGONULUI, NR. 2, C22, JUD. PRAHOVA, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – SC PUBLIC CREATION SRL-13.02.2024

SC PUBLIC CREATION SRL, titular al proiectului Construire Hala de reciclare a panourilor solare si a bateriilor Li-Ion si spatiu administrativ, alei pietonale si carosabile, parcare, imprejmuire teren, bransamente utilitati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,   in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Hala de reciclare a panourilor solare si a bateriilor Li-Ion si spatiu administrativ, alei pietonale si carosabile, parcare, imprejmuire teren, bransamente utilitati, propus a fi amplasat in intravilanul localității Mizil, T 15, P 249/6, nr.cadastral  24338,  județul Prahova,.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare ORASUL COMARNIC-13.02.2024

ORASUL COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700,  tel 0741085406 ,  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11793mp)  ZONA  INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC SI AMENAJARE ACCES (Sst=12365mp)  cu  amplasamentul in ORAS COMARNIC, pct.Pe Fata, NC25868, NC21206, 21207, 26213, 26230, De700, T26, F226, , T71, F692/2, F694, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT 3 PUZ COMUNA TATARU – 12.02.2024

COMUNA TATARU, cu domiciliu/sediul in localitatea TATARU, Sat Podgoria, NR. 251, judet/sector PRAHOVA, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (ZONA ST. = 3.368 mp), propus a fi amplasat in localitatea Com. TATARU, Sat PODGORIA,  TARLA 6, PARCELA A.456/1, Nr. cadastral 20222, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT 3 PUZ AXE CAPITAL S.R.L. 12.02.2024

AXE CAPITAL S.R.L, cu domiciliu/sediul in localitatea Municipiul Bucuresti, strada Vasile Lucaciu, nr. 93, judet/sector Bucuresti, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ZONA LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE SI CAI DE COMUNICATIE (ZONA ST. 18.075 mp), amplasat în VALEA CALUGAREASCA, T.107 A 6344/14, DC 68 – EXTRAVILAN, Jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT 2 PUZ DOMINO ROMINVEST S.R.L.-09.02.2024

DOMINO ROMINVEST S.R.L., cu sediul  in Municipiul Bucuresti, Str. Turnu Eiffel, nr. 8, titular al planului/prograrnului P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=7.182 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI AMENAJARE DRUM ACCES        (Sst. = 8.755 mp), propus a fi amplasat in localitatea Comuna Blejoi, Tarla 67, Parcela A321-322, IE-29879, Extravilan, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

 

Anunt obtinere Autorizatie de Construire- 06.02.2023

Se anunta public obtinerea Autorizatiei de Construire nr.05/ 16.01.2024 de la Consiliul Judetean Prahova pentru investitia:”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO TREI POSTURI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI AMENAJARE ACCES” avand amplasamentul in com.Gorgota, , sat Potigrafu, DN1, NC24684, NC29962

ANUNT INITIAL INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L. – 06.02.2024

SC INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: CONSTRUIRE UNITATI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SE6  SI  SE 7  CU SPATII ADMINISTRATIVE SI SERVICIILE AFERENTE (PARTIAL P+1), SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, REZERVOR APA SI CASE POMPE, ANEXE, PLATFORME , DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, SI ORGANIZARE DE SANTIER  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: Loc. Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova, T68, Cc 377/49. 377/50. 377/8,  377/7, intravilan, Jud. Prahova. (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul SC INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L.,  Comuna ARICESTII-RAHTIVANI, strada LONDRA, nr. 5, Jud. Prahova, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova