Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA TATARU – 12.02.2024

COMUNA TATARU, cu domiciliu/sediul in localitatea TATARU, Sat Podgoria, NR. 251, judet/sector PRAHOVA, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (ZONA ST. = 3.368 mp), propus a fi amplasat in localitatea Com. TATARU, Sat PODGORIA,  TARLA 6, PARCELA A.456/1, Nr. cadastral 20222, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.