Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare COMUNA PUCHENII MARI-30.01.2024

COMUNA PUCHENII MARI cu sediul in com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, DN1,  nr.257, cod postal 21820, tel 0735860570 ,  email-primaria@pucheniimari.ro reprezentata prin NEGOI CONSTANTIN-PRIMAR, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ( S= 311 MP) ZONA CAI DE COMUNICATII SI DOTARI AFERENTE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S= 1306 MP) DIN SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN SUBZONA LOCUINTA COLECTIVE SI ZONA CAI DE COMUNICATII PENTRU AMPLASARE BLOC NZEB PENTRU TINERI, PARCARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SST= 2595 MP) cu  amplasamentul in com. Puchenii Mari, sat PUCHENII MARI, nr. cadastral 25835, tarla 13, parcela A645,A647, Ds119 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.