Menu Close

ANUNT PUBLIC 2 CABI DENT S.R.L. -11.01.2024

CABI DENT S.R.L. cu sediul in mun.Câmpina, str.Griviței, nr.75, cod postal 105600, tel 0766727595 ,  reprezentata prin Irimia Cristina-administrator,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ –SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=540mp) DIN  ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CLADIRE CU FUNCTIUNE MIXTA-CLINICA STOMATOLOGICA SI LOCUINTE DE SERVICIU (Sst=990mp)  cu  amplasamentul in MUN.CAMPINA, str.Ardealului, nr.4, CF27793, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.