Menu Close

ANUNT 2 PUZ COMUNA LIPANESTI – 28.11.2023

COMUNA LIPANESTI, cu sediul  in Com. LIPANESTI, Str. DN1A, nr. 47, CUI 2845060, titular ai planului/prograrnului: PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN, propus a fi amplasat in localitatea com. Lipăneşti, sat Lipăneşti , tarla 18 , parcelele A 247/4/1 , A 247/6/1 , A 247/6/2 , A 247/6bis şi A 247/6/3  – intravilan, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.