Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare -14.11.2023

S.C.PAINTSTAR S.R.L. cu sediul in JUD.PRAHOVA, comuna Magureni, sat Lunca Prahovei,  nr. 93K, cod postal 107350, telefon 0735550123, e-mail reza@paintstar.ro, reprezentat prin adm.Reza Hashemi u sediul in JUD.PRAHOVA, comuna Magureni, sat Lunca Prahovei,  nr. 93K, cod postal 107350, telefon 0735550123, e-mail reza@paintstar.ro, reprezentat prin adm.Reza Hashemi, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=2471mp) SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI PENTRU EXTINDERE CAPACITATE PRODUCTIE FABRICA DE VOPSELE (Sst=8440mp)  cu  amplasamentul in in COMUNA MAGURENI, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC20022, T135, A482/50, NC21790, T35, A482/51, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.