Menu Close

ANUNT INCADRARE EXCLUSIV AGROSTAR SRL 24.08.2023

SC EXCLUSIV AGROSTAR SRL titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUITA COLECTIVA P+4+5 retras CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, UTILITATI SI OS. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUITA COLECTIVA P+4+5 retras CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, UTILITATI SI OS propus a fi amplasat in ORASUL Mizil, str.Nicolae Balcescu, nr.114, NC23449, jud.Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.